(1970)

Jan 01, 1970 min Watch Trailer

overview :
Genres : Science Fiction, Action, Horror
Tags :

CAST

Yumiko ShakuAkane Yashiro
Shin TakumaTokumitsu Yuhara
Kana OnoderaSara Yuhara (Tokumitsu's daughter)
Kô TakasugiJSDF Lieutenant Togashi
Tsutomu KitagawaGojira / Maser Tank Pilot

You May Also Like